Пиши и продавай!
как написать статью, книгу, рекламный текст на сайте копирайтеров

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

желоба́

потроха́

жемчуга́

профессора́

жернова́

снега́

катера́

сорта́

кивера́

стога́

колокола́

сторожа́

края́

тетерева́

купола́

тополя́

кучера́

черепа́

обшлага́

шомпола́

2.      К равноправным вариантам относятся следующие:

бу́нкеры – бункера́

пе́кари – пекаря́

во́рохи – вороха́

по́йнтеры – пойнтера́

го́ды – года́

проже́кторы – прожектора́

инспе́кторы – инспектора́

реда́кторы – редактора́

инстру́кторы – инструктора́

се́кторы – сектора́

корре́кторы – корректора́

ску́теры – скутера́

ко́робы – короба́

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

сайт копирайтеров Евгений